Posted by: mabirkhe December 28, 2020
फेक most liked charts?
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
तेस्का बाजे " can't take screenshot due to security policy" रे। घन्टा जस्तो।
मैंले अर्को कुरा सोध्न खोजेको चै यो Snapshot id ( username मुनिको) ले के इन्डिकेट गर्ने हो? इज इट युजफुल फर अस एज अ युजर सो इट इज बिइङ डिस्प्लेइड?
Read Full Discussion Thread for this article