Posted by: texannepalibudo February 26, 2018
Student visa ma usa ma dv bharda paryo
Login in to Rate this Post:     0       ?        
यो bhai bhai को लीगल ईस्तातुस के रहेछ ?
यो कैले अस्स्य्लुम मा के गर्नु पर्छ भनेर सोद्दछ, कैले ३० वर्ष अमेरिका बसेको भनेर खोक्छ, कैले विद्याथी भिसा मा दी. भि. पर्यो भने के गर्ने भनेर सोद्दछ
http://sajha.com/sajha/html/index.cfm?threadid=117499
http://sajha.com/sajha/html/index.cfm?threadid=125266

यो bhai bhai बोउलाग्योउ की के हो धरै अमेरिका मा इल्लीगल बसेर?


Last edited: 26-Feb-18 01:38 PM
Read Full Discussion Thread for this article