Posted by: NepalPsycho October 13, 2017
The Newar Community Network
Login in to Rate this Post:     0       ?        
यो नेवार ज्यापू कोम्म्युनिटी नेटवर्क नि नेवार कोम्म्युनिटी झैँ ढिलो र हाङ्ग हुँदो रहेछ | २ माना छ्यांग र १ अण्टि आइला धोकेर खोल्या नेटवर्क जस्तो छ |
Read Full Discussion Thread for this article