Posted by: 8848m February 8, 2015
plane flights and gas bloating
Login in to Rate this Post:     0       ?        
प्लेनमा बायु अहेकोत मलाई याद भएन तर ब्रो ले प्लेन चदनु अगाडी बिहान हग्नु भाको थियो कि थिएन भन्नुस. बिहान हग्दा पनि बायु अयॊ भने चै altitude कै प्रोब्लेम होला
ब्रो त्यो नगनौनी बायु चै , त्यो jet Bloat लै भन्या, तपाई ले मेक्षिचन टाको खाएर जानु भयो भनि चै नाक लै बिसन्चो हुनी गरि गनौला.
Read Full Discussion Thread for this article