Posted by: prabhat41 April 10, 2011
No More Nepal after 14th Jestha
Login in to Rate this Post:     2       ?         Liked by
मित्र
नेपाल इन्दिया को घाटी मा अड्कने हद्डी हो ,यो जान्दा  जान्दै  उस्ले किन निल्छ ?
हो हल्ला गर्ने उस्को जातै ले पाको हो |
Read Full Discussion Thread for this article