Posted by: npl2us August 23, 2007
Cafe 'N' - Episode # 14
Login in to Rate this Post:     0       ?        
Hi all! how are you all? SNDYM, हाउ आर यु? Loote, हाउ आर यु? Sparrow, हाउ आर यु? Cleo, हाउ आर यु? aajkaal sarai nai bg chhu. are you still in nepal? camo bro, हाउ आर यु? a big salute to you too. captain saab, हाउ आर यु? cerine, हाउ आर यु? Fulan_Flipty, हाउ आर यु? Thapap, हाउ आर यु? nails हाउ आर यु? Juggy,हाउ आर यु? sabai jana lai ekai saathmaa हाउ आर यु? la jaa ta kati lekhnu? हाइ दाइले लट्री परेको सपना देखीबक्सेको रछ। अनी बीस्तरामनै पैसा कसरी खर्च गन्र्ने भनेर योजनानी बनै बक्सेछ। योजना सबै भाउजुले सुनीबक्सेछ। हाइ दाई नीम्न बमोजीम बर्बराइ बक्सेछ: इस्स पैसे से मे मुर्गी खरीदुङा। हजारो मुर्गी खरीदुङा। हजारो मुर्गी के लाखो अन्डे। लाखो अन्डेमेसे लाखो मुर्गीया। लाखो मुर्गीयासे सयकदो अन्डे। हा मे मुर्गीयो का ब्यापार करुङा। अन्डे भी बेचुङा, मुर्गीया भि बेचुङा। खानेवालेके लीये ब्रेड भी मे ही बनाउङा। ह्म हा हा हा। यो कुरा अगी लन्च ब्रेक्मा भाबीजान्सँग कुरा गर्दा था भाको हो। भाबीजान भन्दै होइसीन्थ्यो "सपना देख्नु त ठीकै हो तर हीन्दीमा बर्बराको त अचम्मै हो नी होइन बाबु?" इन जेस्ट। अल इन क्याफे इस्स्पीरीट! स्एल्सीमा ३२ लम्बर आको मान्छे म। कृपया सच्याएर पढ्नुहोला। धन्यवाद!
Read Full Discussion Thread for this article