Posted by: Khaobaadi_Netaa March 1, 2023
नेपालीमा लगानी vs अम्रिकामा लगानी
Login in to Rate this Post:     0       ?        

बाटो घाटोले छोएको जग्गा जमिन नेपालमा भन्दा सस्तो अमेरिकामा

https://www.youtube.com/watch?v=aguXpig9rvM

Read Full Discussion Thread for this article