Posted by: logan January 26, 2022
हाम्रो परम्परागत खाजा कोदोको रोटी ।
Login in to Rate this Post:     0       ?        
बज्रस्वाठ : आग्राका कुरा ल्याएर जोड्दै छस | मलाइ त्यो TARDY शब्द को अगाडी RE राख्न मन थिएन तर Pinworm बनेर त्यो पनि लेख्न बाध्य गराउन पछि लागेको छस|

This moron is going to ruin your thread just commenting irrelevant subject matter.


Last edited: 26-Jan-22 11:19 AM
Read Full Discussion Thread for this article