Posted by: logan October 26, 2021
साझामा चिकित्सक को खोजि र सुजाब
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
" एक मोहोरको तेल दे अनि घसी पनि दे " गर्यो है , मखुला !
हाम्रो काम उपाय बताउने अनि खोज्ने काम चै तिम्रै जीम्मा !!
Read Full Discussion Thread for this article