Posted by: Bir_Nepali October 7, 2021
मेरो ढुक्कुर सानो छ :(
Login in to Rate this Post:     0       ?        
ह्व, अस्टी मैले ट्यो यौटा बाउचा सगँ कुरा गरेर ल्याउँदा यो माम्पखा अण्डरवेरचा र बेनिडिकचा ट यौटै मान्छे पो हो भनेर ल्याउँछ ट । के हो सट्य टठ्ठ्य खुलाएर ल्याउन पर्यो । जनटा जान्न चाहन्छन !
Read Full Discussion Thread for this article