Posted by: lovely_heart October 11, 2020
Duplicate accoount alert
Login in to Rate this Post:     0       ?        
अरे बबुआ आफु परिलिएको छु पहाडीया बावन, अब कसैको पैर नखिचि निदैं हराम भैहाल्छ, अब उहि भएर यो दुनिया-दीवाना काम गरिलिएछु। तँ चपड्गन्जु पनि मेरो रेडारमा परिलिएको छस, तर बबुआ तँ बहुतै खुसमिजास आदमी छस, तेरो डुप्लीकेट आईडी बनाउने पिलान छैन मेरो अभि के लिए।
Read Full Discussion Thread for this article