Posted by: harkhe7 October 9, 2020
American success stories
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
Logan, are you Mr. Right? You maybe the second professor Obama.

हामिलाइ थाहा छ | सफलता बेक्तिगत हुन्छ भनेर | सफलता भनेको आत्म सन्तुष्टि हो भनेर | तर एउटा सानो समस्या के छ भने हामी प्राय अरुको सूईकृति खोज्छौ |
Read Full Discussion Thread for this article