Posted by: logan October 6, 2020
कुकुरले नि तिन घर छोडेर मुत्छ।
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
"कुकुरले नि तिन घर छोडेर मुत्छ" पहिलो पल्ट सुन्दै छु |
धेरै जस्तो साली संग भेना को जोडी पनि भएको देखेका छौ तर यो चै ठिक उल्टा भयो | तेसो भए टाढै बसदा ठिक होला |
Read Full Discussion Thread for this article