Posted by: underwear June 12, 2020
UNDERWEAR
Login in to Rate this Post:     2       ?         Liked by
हरे मुजी लाँडे डलास,

ओल्ड इङ्लिश ब्रो कुरा छ आगरा को, तँ मुजी तोर्पे बुज्छस गाग्रा को, आफैँ ले स्वीकारीस तर्क छैन भनेर, थुक्क हरुवा, ही ही ही.
Read Full Discussion Thread for this article