Posted by: logan June 5, 2020
" भिनाजुको सुरुवाल "
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
अर्गो धागोमा आकाश मुत्छौ भनेको के हो भनी प्रयोग पछी मात्रा बुझेछ कहिले मलद्वारमा छिरेको जुका त अहिले मेरो मल्दारमा चुर्ना बनेर सताउन खोज्दै छन |
Read Full Discussion Thread for this article