Posted by: underwear May 13, 2020
अन्डरवेयर को मृत्‍यु भएको दिन
Login in to Rate this Post:     2       ?         Liked by
मुजी नाकु परदेशी, म्हं फु ला? फेरी आइस आफ्नो इज्जत लुटाउन? हाकनं धयादिसँ. मुजी तैँले लेखेको बुझे मरिजाउँ, जा मुजी गएर काउली रोप.
Read Full Discussion Thread for this article