Posted by: Samrat Singh Karki November 7, 2019
वा अमेरिका !! थू अमेरिका !! दलदल अमेरिका
Login in to Rate this Post:     0       ?        
अब यो एउटा तितो एथार्थ हो, तपाई म हामी सब ले भोगेको, अमेरिका वावा नि छ, छ्या छ्या नि छ, अमेरिका को बारे धेरै नकारात्क्मक लेख्यो भनेर धेरै ले youtoube मा complain गरेछन तेइ भएर, youtoube ले हटाउन लगायो, अब अलि परिस्कृत रुप मा फेरी लेख्छु,
Read Full Discussion Thread for this article