Posted by: Bennedict September 11, 2021
yo sajha bros, anyone got any update on TPS?
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
अनी मेरो badness- तपाईंको शब्दमा point गर्दा म किन pissed off हुने? गर्नुस् मैले केही नहुने कुरा गरेको भए हो। तपाईंले यहाँ माथि के कुरा गर्नुहुदैछ, a sad Benedict who has never tasted P भनेर के भन्नुभाको हजुर? यो मेरो badness हो कि तपाईंको कुनै पुरानो रिस?
Read Full Discussion Thread for this article