PUNDIT      Send pundit an emailEmail PUNDIT | [Sajha Postings] [Subscribe]
Saved Threads
Login to write on pundit 's wall!

 

ॐ शान्ति :शान्ति :शान्ति : श्री गणेशाय नम: श्री सरस्वत्यै नम: उपनयतु मंगलं व: सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान : दिनकरकिरण नवोदित नव नलिनदल निभेक्षण कृष्ण : ।। काले बर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोयं क्षोभरहितो सज्जना सन्तु निर्भया ।।१।।
Viewed: 7527 Times
Sajha.com Privacy Policy

Like us in Facebook!

↑ Back to Top
free counters