Posted by: dkhanal November 18, 2016
Hillary Clinton Loses It: Election Night 2016 Leaked Footage
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
ये मुजी लाड़े नास दाजु, कस्तो मुख छोडेको हो जाठा...तिम्रो आमा लै रन्डी भन्यो भने तिमि लै रिस उठ्दैन चिक्ने नासे दाजु?? तिमि मुजी नासे दाजु जुन भाडा मा खायो तेशाई मा छेर्ने चिक्ने भतुवा जस्तो लग्यो मलाई त :)
Read Full Discussion Thread for this article