Posted by: tito-satya June 7, 2016
Nasie - this ones for you :)
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
ल हेर नास् भाइ ! भनेको थिएनि तिम्रो मर्शि ले तिमि लाइ बिर्सिएको छैन भनेर ! देख्यौ त भाइ ! पाषा बेक्कार मा डराएको के !
Read Full Discussion Thread for this article