Posted by: Nas June 7, 2016
Nasie - this ones for you :)
Login in to Rate this Post:     0       ?        
बट अँन अ सिरियेस नोट ....

"मन ... मेरो मन ....
तिमिलाइ खोजिरहन्छ ...
तिमि...तिमि नहुँदा...
शुन्य शुन्य.... मेरो जीवन
तिमि सामु हुन्थ्यो जब ...
मनमा कुरा औंथ्यो तब ..
आँशु मात्र छ ...
बाँकी तिम्रो याद को ..."

Read Full Discussion Thread for this article