Posted by: magorkhe1 May 1, 2016
नेपालमा चेया-खर्च माग्ने भर्स्त्र चलन हटाउनु पर्क्ष
Login in to Rate this Post:     0       ?        
के कुरा गर्या ? कुकुरलाई हड्डी फ्यालिदिए काम पटाउन , अब हड्डी टुक्रा नदिई भुक्न छोडे :
हट्ने हैन कुकुर वाट गाइ भैसी बिरालाले पनि येही कुरा लागु गरे भने के होला ?
Read Full Discussion Thread for this article