Posted by: jerryswari April 22, 2016
नेपालमा चेया-खर्च माग्ने भर्स्त्र चलन हटाउनु पर्क्ष
Login in to Rate this Post:     0       ?        
ल नो_मोर_क्रुस भाई, "मुला" खर्च को लागि येसो काठमाण्डूको ठमेलमा गएर माग्दा हुन्छ | थुप्रै पाउक्ष है भाई |
Read Full Discussion Thread for this article