नेपाली माया !"/>
Posted by: Punter October 19, 2015
नेपाली माया !
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
ऒहॊ नाज ब्रो,
कता हराउनु भयो ,
गाएब हुनु भयो त

ल यो तरुनी को बुबु खानु दशैं मा कि कसो?
Last edited: 19-Oct-15 09:02 AM
Read Full Discussion Thread for this article