Posted by: Nas June 2, 2014
NEW PUZZLE for Sajha Intellects Day 2
Login in to Rate this Post:     0       ?        
हेल्पजाभा ब्रो सलुसनको लागि थ्यांक इउ ब्रो ! हार्मोनीब्रो मैले भाग लेको थिएँन त्यो २०५८ सालको क्विज़मा ! :) त्यो किड्डो ब्रोको प्रब्लमले दिमाग चटिराको छ !
Read Full Discussion Thread for this article