Posted by: Nas April 10, 2014
wedding photographer
Login in to Rate this Post:     0       ?        
"if it were someone who had it as a hobby"

ब्रो, तिमि हिउस्तनमा परेछ ! नत्र यता तिर भाको भए मैले गरिदिन्थे ! मेरो सबै साथीहरुको मैले नै भिडियो लिन्छु, कुनै पनि अवसरमा !

एनीवे ब्रो, गुड लक !

Reminded me of my past work. Hope you will enjoy it as well.


Read Full Discussion Thread for this article