Posted by: Fat beast September 10, 2011
हुँ द फक इज NAS
Login in to Rate this Post:     3       ?         Liked by
"हिजो आज साझा मा चाहिने भन्दा बडी यो नाश को गुन गान सुन्न पयिन्छ ।"

अँ गूलौटे तैंले यो कूरो प्रष्ट पार्दीस ॥
Read Full Discussion Thread for this article