Posted by: Rodiohead February 19, 2010
के गर्ने त होउ केटा हो आज फ्राइडे?
Login in to Rate this Post:     0       ?        

ओह हो , धन्यवाद यार। मैले त आज फ्राइडे भन्ने पनि भुसुक्कै भुलेछु यो पाली त, आज त साला यौनाङहरुले पनि केही ईशारा गरेनन, प्राये जसो फ्राइडे आउन आउन लागे पछी मेरा यौनाङहरु सल्बलाउन थालछन तर यो पाली त चालचुल गरेनन। के भएछ होउ, बल ब्यारिङ्ग अली कम्जोर भएछन कि कसो? 


so wot you guys are upto for this friday?

Last edited: 19-Feb-10 12:59 PM
Read Full Discussion Thread for this article