Posted by: butternut squash February 17, 2021
हरे... छिमेकि / सहपाठि नै राक्षस ..
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
आनन्दे भाया सबै को हात हात मा मोबील छ यहाँ आएर जानकारी दिनु आवस्यक छैन जस्तो लाग्छ। ल्वादे जनता र कानुन नभएको देश भए पछि यस्तै हुन्छ।
Read Full Discussion Thread for this article