Posted by: Durayodhan November 8, 2020
नाश सरलाई केही कुरा याद दिलाउदै
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
ल मूजी सत्यानाश, आफ्नो बोलेको कुरा पूरा गरेर देखाउ, मूजी साझामा माक फुई मात्र गर्ने खाते
Read Full Discussion Thread for this article