Posted by: salamkrishne July 31, 2020
सिर्सक "title " हरायो ।
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
टेस्ता लाई ताई न तुई भंछन क्यारे । टास टास भाई हामी पड़छौ , तिम्रो लेखनी रमाइलो हुंछ । “बीयर ले पखालेर खाएको “ वाला चै नहोस है । तेस्तो पढ़ने अली मूड छैन :)
Read Full Discussion Thread for this article