Posted by: Khaobaadi_Netaa June 11, 2019
बाल यौन अपराध अभीयोगमा काठमाण्डौको अदालतले क्यनाडा का नागरीकलाई दोसी ठहर - दस बर्ष कैद सजाय हुन सक्ने
Login in to Rate this Post:     0       ?        

https://www.cbc.ca/news/world/peter-dalglish-conviction-nepal-1.5170122

यीनी क्यनाडाका नागरिकले पाउने सर्बच्व पदक अडर अफ क्यनाडा पदक बाट बिभुषीत हुने ब्यक्ती पनि हुन्

Last edited: 11-Jun-19 05:11 AM
Read Full Discussion Thread for this article