Posted by: tinagurung January 8, 2019
"टी पी एस" अत्यन्त जरुरी
Login in to Rate this Post:     0       ?        
@Ramesh Poudel, GURUNG077, तपाईहरुले "M000ji", "l@@do jasto keti", "Kunai budho goore lai phasaa", "l@@do ramro sanga choos", 'geta jasto pagal mental" जस्तो अपसब्द बोलेर म डराउछु जस्तो लाग्छ? कुकुरहरु भुक्दै जन्छन् हात्ती लम्किदै जान्छ। तपाई जस्ता नपुसकहरुले अरु केनै गर्न सक्न हुन्छ र। तपाई जस्ता हीजडाहरु साझामा नाम बदलेर आई डी बनाएर मुख छाड़न बाहेक अरु के नै काम छ र तपैहरु, हुतीहारा नमर्दहरु।
Read Full Discussion Thread for this article