Posted by: halfkattu December 9, 2018
Say No to HR392- The Bill that can make Employment based green card impossible for ROW countries
Login in to Rate this Post:     0       ?        
जे बोल्नु छ बोल। कअम्पुयुटर पछाडी कन्डो लुकार जे भनेनी भयो। मेरो चिन्ता नगर । जे छ म संग छ तलाई मैले मरो बारेमा थाहा दिनु पर्दैन ।
त मुजी बल्ल बल्ल डी भी परेर बाउले घर जग्गा धीतो राखेर, अलि अलि दलाल गरेर, तेरी आमा आर्काको घरमा भाडा माजेर, चीकन्धारा भाउजु र हर्के दाई को पैसामा अमेरिका आउन पाएको छस। त मुजी पाखे संग के कुरा गर्नु।
Read Full Discussion Thread for this article