Posted by: halfkattu December 8, 2018
Say No to HR392- The Bill that can make Employment based green card impossible for ROW countries
Login in to Rate this Post:     1       ?         Liked by
asdfgh र khaikhok भाई राजाहरु, के मुजी झगडा गरी राखेको। @ asdfgh राजा तिमिले भारतीय नारीहरु बाट चिकान् पाई राख्या जस्तो छौ। धेरै भारतीय कन्डो धोई राखेको छौ किन?? तिम्रो मामा घर, चाचा घर सबै भारत मुलुक तिर जस्तो छ । @ khaikhok राजा तिम्रो सास त घिटी घिटी टी पी एस मै झुण्डी रहेको छ जस्तो लाग्छ। आफु गरी खान सकेनौ जस्तो छ, त्यसैले आरुले गरी खाएयो देखी सहन सक्या छैनौ जस्तो छ। तिमि मुजी के को कंगरेस म्यानलाई पत्र लेख्छौ, सकेको भए मुजी तिमि F1 बाट H 1 B गर्थौ होला, हुतीहारा जस्तो आरुको डाहा गर्दैनौ थीयो होला।
By the way I am US citizen (from last 11 years) thank you.

Read Full Discussion Thread for this article