Posted by: country_boy December 8, 2018
Say No to HR392- The Bill that can make Employment based green card impossible for ROW countries
Login in to Rate this Post:     0       ?        
लेक अफ क्लास, ? किडिङ राइट
डियर न्यामुर्ति एसडिएफजिएच (ए. के. ए. धोति'ज एस किसर ज्यु )

इफ यु अार नट थ्रु डिभि अर शरणार्थी आइ गेस यु ह्याभ थ्रु इबि,२,३ ईन ( गिभन योुर ईन्टेलिजेन्स आई डाउट इबि १ दो) इन २, ३ द वेट टाइम्स फर इन्डियन अन एभरेज फर लास्ट १० यिअर ईज ६,७ यियर्स .

सो विथ दिज एसम्पसन (इफ यु ह्याव गट जि.सि. इन दिज १० यिअर्स, वाई डन्ट यु गिव युर कार्ड टु द वान एक्सट्रा ट्यालेन्टेड, डिप्रेसड धोति हु वाज ऐहेड देन योर प्राइवोरोटि डेट)
ईफ नट ,

बकबक बन्द गरम बाटो लागम।
हस त नमस्ते !

Read Full Discussion Thread for this article