Posted by: talu_budo December 5, 2018
DIFFERENT TYPES OF MARRIED WOMEN!!!
Login in to Rate this Post:     0       ?        
ghogay_moro ब्रो, का मुजी धोति कन्सल्टेन्सीमा आई टी को फीरन्ते कामको लागि आइ टी पढी राख्नु पर्छ ब्रो। मेरो ब्याक ग्राउन्ड पनि का मुजी आई टी होर, अमेरिकी विश्वविद्यालयबाट मुजी पोलीटीकल साईन्स मेजर उईथ साईकोलोजी यान्ड आर्कीयोलोजी माईनर गरीयो लास्टा मुजी आई टी को फीरन्ते काम गर्नु पर्यो। आर्कीयोलोजी पढेरनै होला मुजी आर्कको बुडीको पुरानो दुलो खोज्न मन लागेको। चीअर्स ब्रो !!
Last edited: 06-Dec-18 01:10 AM
Read Full Discussion Thread for this article