SAJHA MOBILE
Hempress Sativa
Posts 9 · Viewed 1083 · Likes 4 · Go to Last Post
ne0
· Snapshot 0
Like · Likedby · 1
https://www.youtube.com/watch?v=zD0Zbv24psE
Nas
· Snapshot 146
Like · Liked by · 1
नियो ब्रो ! थेङ्किउ थेङ्किउ थेङ्किउ ! मेरो भोलेनाथलाइ आराधना गर्ने बेलाको "एन्थम" … अम्म … मोर लाइक भजन … 🤣🙈❤️🤓🆘🙏


Last edited: 26-Jan-21 03:45 PM
Nas
· Snapshot 202
Like · Liked by · 1
आज को आरती उतार्दै है मेरो बिग ब्रो नियो ! ला ला ल्याण्डमा पुगी सकेको अवस्था !

# इउज बट नेभर अबिउज !


Last edited: 26-Jan-21 05:47 PM
Nas
· Snapshot 272
Like · Liked by · 1
सक्की गो नि ! अब म्यास सम्म ट्राभल गर्न पर्दैन नियो ब्रो ! 🤣 🤞👍


Last edited: 26-Jan-21 08:04 PM
Nas
· Snapshot 343
Like · Liked by · 0
आज यता मेरी फुच्चीकोमा भतुवा लाग्न आको ! बोंग आर्कै स्टेटमा छुटी मरे छु ! 🙄😬

केटा हो म जस्तो लाइफ ड्यामेज भाको गंजडी कोहि नबन्नुस ल ! 🤣🙏Last edited: 27-Jan-21 10:02 PM
Nas
· Snapshot 452
Like · Liked by · 0
बम बम भोलेनाथ !
   Last edited: 27-Jan-21 10:03 PM
Nas
· Snapshot 473
Like · Liked by · 0

Last edited: 27-Jan-21 10:20 PM
Nas
· Snapshot 478
Like · Liked by · 0

Last edited: 27-Jan-21 10:25 PM
Nas
· Snapshot 538
Like · Liked by · 0
https://youtube.com/watch?v=j2ny3JhPn7U
Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook
View in Desktop
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 2 · Viewed 462
· Posts 5 · Viewed 3241 · Likes 2
· Posts 1543 · Viewed 79950 · Likes 1651
· Posts 1 · Viewed 191
· Posts 12 · Viewed 1130
· Posts 6 · Viewed 485
· Posts 1714 · Viewed 243584 · Likes 856
· Posts 1 · Viewed 25
· Posts 6 · Viewed 971 · Likes 3
· Posts 1 · Viewed 152Travel Partners
Himalayan Treasures & Travels
Travel Solution USA
Travel House Nepal
Air Zone
Zen Travels
Aero Nepal
CheapAirFaresToNepal
Nepas Travel Tours