SAJHA MOBILE
Trump wanted 11870 vote from GA Secretary.
Posts 2 · Viewed 419 · Go to Last Post
logan
· Snapshot 0
Like · Likedby · 0
How low Trump can go ? He is asking to alter 11870 vote so he can defeat Biden.
Trumper has any thing to add on this attempt?

https://www.youtube.com/watch?v=aVfxTfapAJo
logan
· Snapshot 103
Like · Liked by · 0
साथि हो मरेको बाघ भए पनि नगरा र दात नाखुस्किन्जेल अरु जनाबार डराउञ्छन रे , यो एक घन्टे फोन बार्ताले निभी सकेको दियो पनि बलि हाल्छ कि भन्ने आशा जगायो ?
प्राउड बोईज को परेड हेर्नु भयो , यिनी हरु सिविल वार गरेर भए पनि सिन्घासंनामा राज गराई अर्को ४ बर्स पनि सासन गर्ने परयास सफल हुन्छ हुदैन अबको १ - २ दिनमै निर्क्यौल हुन्छ ?
Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook
View in Desktop
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 2 · Viewed 141
· Posts 9 · Viewed 836
· Posts 2 · Viewed 568
· Posts 1 · Viewed 95
· Posts 1 · Viewed 167
· Posts 14 · Viewed 2466 · Likes 14
· Posts 25 · Viewed 2360 · Likes 20
· Posts 1745 · Viewed 248580 · Likes 885
· Posts 1 · Viewed 231
· Posts 4 · Viewed 752 · Likes 1Travel Partners
Travel House Nepal
Aero Nepal
Zen Travels
Nepas Travel Tours
Travel Solution USA
CheapAirFaresToNepal
Himalayan Treasures & Travels
Air Zone