SAJHA MOBILE
ओहो कत्रो हो त्यो ?
Posts 2 · Viewed 1111 · Likes 2 · Go to Last Post
logan
· Snapshot 0
Like · Likedby · 1
बाल्यकाल्को सम्झना:
प्राथमिक स्कूल मा भएको बेला कोही नातेदारको बच्चा हेर्न गएको बेला मेरो कजनले बेबिको विनी देखेर "ओहो कत्रो हो त्यो" भन्दै झस्किएको थियो | शायद आफ्नो सँग तुलाना गर्‍यो ? मैले चै सम्झिए बच्चाको बाउको घोडाको जत्रो
होला !

Last edited: 30-Nov-20 10:16 AM
Last edited: 30-Nov-20 11:05 AM
logan
· Snapshot 424
Like · Liked by · 1
कुन चै को कुरा गरेको त्यो "I AM BOY" नजिकको कि तेस्को मुनि को भन्ने पनि निस्किए |

Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook
View in Desktop
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 23 · Viewed 2098 · Likes 6
· Posts 672 · Viewed 33666 · Likes 977
· Posts 2 · Viewed 199
· Posts 4 · Viewed 182 · Likes 3
· Posts 4 · Viewed 567 · Likes 7
· Posts 8 · Viewed 940 · Likes 4
· Posts 16 · Viewed 680 · Likes 6
· Posts 1 · Viewed 13
· Posts 2 · Viewed 109
· Posts 14 · Viewed 1185 · Likes 16Travel Partners
Himalayan Treasures & Travels
Nepas Travel Tours
Travel House Nepal
Travel Solution USA
Aero Nepal
Zen Travels
CheapAirFaresToNepal
Air Zone