SAJHA MOBILE
Happy Dashain!!!! Khasi ko masu ko recipe.
Posts 2 · Viewed 376 · Go to Last Post
ReeyasKitchen
· Snapshot 0
Like · Likedby · 0
https://youtu.be/NomBey-itMI
logan
· Snapshot 92
Like · Liked by · 0
खसीको मासु बिसेष गरि दशैको बेला सहरियाले कबाफ र गाउ घर तिर पक्कु बनाउदा प्याज हाल्ने चलन नभएको देखेको हु सायद लामो समय सम्म राख्न नमिल्ने भएर हो कि ?
गरम मसला ले स्वाद अनि मासुको ओरिजिनल बास्ना मार्छ , नहाल्दा बेस |
Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook
View in Desktop
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 4 · Viewed 197
· Posts 157 · Viewed 13414 · Likes 99
· Posts 2 · Viewed 98
· Posts 1264 · Viewed 149980 · Likes 492
· Posts 1 · Viewed 124
· Posts 221 · Viewed 29992 · Likes 89
· Posts 2 · Viewed 69
· Posts 10 · Viewed 1205 · Likes 1
· Posts 42 · Viewed 101108 · Likes 3
· Posts 1 · Viewed 19Travel Partners
Nepas Travel Tours
Travel Solution USA
Air Zone
Travel House Nepal
Aero Nepal
CheapAirFaresToNepal
Zen Travels
Himalayan Treasures & Travels