SAJHA MOBILE
Please help my friend (NSFW question, beware!!)
Posts 6 · Viewed 960 · Go to Last Post
fromdalias
· Snapshot 0
Like · Likedby · 0
मेरो एउटा साथिले केहि NSFW सामाग्री online किन्ने सोचिराछ (सेक्स डल, फ्लेश-लाईट, बट-प्लग अनि एउटा भाईब्रेटर), तर कुन वेब्साईटबाट किन्दा उचित होला थाह नभयेर ट्वाँ परेर बसिराछ । येस्सो मदत गरौं साझाबासी हो मेरो साथिलाई।
dave_dat
· Snapshot 32
Like · Liked by · 0
दलिया ब्रो,
मैले Fleshlight kinna socheko haii, saraii manango pardo racha, ani Ebay bata knockoff kiney...vibrator chaii Walgreens maa nee huncha, butt plug chai tha bhayena kinnu parya chaina...tara euta gajjab ko item huncha...vibrating cock ring...clit stimulate garne ani cholan diney bela afno prostrate stimulate garne...दु धारी तलवार...
fromdalias
· Snapshot 43
Like · Liked by · 0
धन्यवाद डेभ जि,

फेरि भन्छु, यो मेरो साथिको लागि हो, मेरो लागि हैन। त्यो भाईब्रेटिगं कक रिगंकोबारे अवस्य पनि भन्ने छु मेरो साथि लाई, तर एउटा सेक्स डलको लास्ट खाँचो भैराछ, कत किन्ने होला?
dave_dat
· Snapshot 91
Like · Liked by · 0
Gas station tira pauncha bro, Dhukera basum...
fromdalias
· Snapshot 238
Like · Liked by · 0
डेभ जी,

यो सेक्स-डल भन्ने चाँई स्त्री-लिगंमा मात्र पाइन्छ कि पु-लिगंमा पनि? येसो जिज्ञाषा मात्र, आइलेलाई स्त्री लिगं भये होला, त्येस्ले पनि काम गरेको भने चाँई पु-लिगं तिर जानु पर्ला भन्ने सोचेको छु। के भन्नु हुन्छ येस्को बारे मा?

एकचोटी फेरिः यो मेरो साथिको लागि हो, मेरो लागि हैन है, अनर्थ न नाउनुस होला।
maxpayne
· Snapshot 337
Like · Liked by · 0
amazon has everything...
Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook
View in Desktop
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 16 · Viewed 13011
· Posts 20 · Viewed 1100 · Likes 6
· Posts 1357 · Viewed 172327 · Likes 533
· Posts 362 · Viewed 30138 · Likes 217
· Posts 2 · Viewed 167 · Likes 2
· Posts 55 · Viewed 4870 · Likes 22
· Posts 9 · Viewed 611 · Likes 3
· Posts 9 · Viewed 1530 · Likes 9
· Posts 1 · Viewed 19
· Posts 1 · Viewed 83Travel Partners
Travel House Nepal
Aero Nepal
Zen Travels
Himalayan Treasures & Travels
Air Zone
Travel Solution USA
Nepas Travel Tours
CheapAirFaresToNepal