SAJHA MOBILE
is it OK for GC holder to sponsor cousin sis - file (I-134, Affidavit of Support
Posts 5 · Viewed 893 · Go to Last Post
deepocean
· Snapshot 0
Like · Likedby · 0
US GC holder.
us citizen in process.
just sponsored spouse and child GC.

Now,
Is it OK to sponsor cousin sis file (I-134, Affidavit of Support) for US F1 visa application?
or will it have adverse impact for GC holder to sponsor multiple ppl?
Sql_server
· Snapshot 145
Like · Liked by · 0
You can sponsor as many as you like but remember if your people turn around and throw you under the bus you’re responsible for payback to the gubbemint. 😂

Proceed wisely.
tps2gc
· Snapshot 159
Like · Liked by · 0
दीप भाई तपाई लाई त केहि नहोला तर तपाईको बहिनि लाई चै visa लिन गारो होला। प्रसङ्ग मिल्छ कि नाई तर यहाँ एउटा घटना सुनौछु । मेरो भतिज ले मेरो कारण ले f1 visa पाएन । काउन्सेलरले us गरएर कहाँ बस्छस भनर सोधेछ, भतिज ले मेरोमा गएर बस्छु भनेछ , अनि फेरी सोधेछ को हो तेरो अङ्कल ? भतिजके बेली विस्तार लायेछ , US citizen , business , घर सबै छ भनेछ । भतिजले अमेरिकामा अङ्कल हुनुहुन्छ तेसैले खान बस्ने गारो हुन्न भन्ने हिसाब ले भनेको रैछ visa दिनेले immigration intent बुझेछ , अङ्कल नागरिक भए पछि यो फर्किन्न भनेर reject भयो, जाठो ऐले अस्ट्रेलिया छ । मेरो बुजाईमा फ१ लाई त ds बाहेक केहि नचाहिने हो , कित मैले प्रसं नाई गलत बुझे कि अंग्रेजीमा भएको कारण.
ernestguy433
· Snapshot 426
Like · Liked by · 0
Yes
deepocean
· Snapshot 443
Like · Liked by · 0
thank you for the information.
Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook
View in Desktop
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 23 · Viewed 16645 · Likes 2
· Posts 64 · Viewed 20708 · Likes 34
· Posts 17 · Viewed 734 · Likes 13
· Posts 7 · Viewed 195 · Likes 3
· Posts 108 · Viewed 5074 · Likes 61
· Posts 6 · Viewed 1529 · Likes 1
· Posts 8 · Viewed 347 · Likes 7
· Posts 1 · Viewed 59
· Posts 12 · Viewed 647 · Likes 2
· Posts 81 · Viewed 6180 · Likes 7Travel Partners
Himalayan Treasures & Travels
Aero Nepal
CheapAirFaresToNepal
Zen Travels
Travel Solution USA
Air Zone
Nepas Travel Tours
Travel House Nepal