SAJHA MOBILE
Nepal India Divorce
Posts 4 · Viewed 899 · Go to Last Post
harkhe7
· Snapshot 0
Like · Likedby · 0
कहिले कहि सम्बन्ध विच्छेद पनि गर्नु पर्छ | नेपाल र भारत को पनि भै भाइ भाइ को रिस्ता तोड्ने बेला आएको जस्तो लाग्छ | दाजु भाइ पनि उमेर पुगे पछि छुटिन्छन | भारत पनि अब 70 वर्षको भैसको | 300 वर्ष सम्मको अभिभावक अङ्रेज ले छोडेर गएको पनि 70 वर्ष भइसक्यो | अजैपनि बालिक जस्तो चाइ बेब्यहार गर्दैन | बुढा पाकाको भनाइ अनुसार - अब जुरो आउने होइन, सिङ आउने होइन | खै के खोजेको हो |
harkhe7
· Snapshot 329
Like · Liked by · 0
https://youtu.be/mDwiYe00l1k
sexy in haku patasi
· Snapshot 498
Like · Liked by · 0
Haha
harkhe7
· Snapshot 665
Like · Liked by · 0
https://youtu.be/gK5hD0ita5s
Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook
View in Desktop
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 2 · Viewed 89
· Posts 6 · Viewed 572
· Posts 4 · Viewed 228
· Posts 1 · Viewed 65
· Posts 9 · Viewed 511 · Likes 1
· Posts 8 · Viewed 391 · Likes 2
· Posts 3 · Viewed 107
· Posts 8 · Viewed 1155
· Posts 965 · Viewed 57584 · Likes 389
· Posts 2 · Viewed 150Travel Partners
Air Zone
Travel House Nepal
Zen Travels
Aero Nepal
Nepas Travel Tours
CheapAirFaresToNepal
Himalayan Treasures & Travels
Travel Solution USA