SAJHA MOBILE
Come back
Posts 2 · Viewed 538 · Go to Last Post
gurung1
· Snapshot 0
Like · Likedby · 0
Hajur bina saja khallo khallo . Nun bina ko sabji jasto . Dears please come soon.

Cheers
Nas
· Snapshot 87
Like · Liked by · 0
उहा इन्डियामा "करोना भाग जाओ" भन्दै छन् ... यहा हाम्रो गुरुङ ब्रो चैँ करोना भाइरसलाइ निम्तो पठाउदै हुनु हुन्छ ! 😂

साँची नै हाम्री प्यारी करुणा भाइरस कति इन्फेकसिअस हुनु हुन्छ हगि ब्रो .... ब्रोले त् उहालाइ देख न नि भाको ... उहाको मिठो आवाज नि सुन्न भाको .... ब्रोले करुणाजीको वर्णन गरेको सुन्दा नै मेरो पनि करुणाजीसंग लभ नै पर्ला जस्तो भै सक्यो है ! 🥰


https://youtu.be/PhJ88WJb58A
Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook
View in Desktop
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 922 · Viewed 54336 · Likes 372
· Posts 87 · Viewed 8431 · Likes 38
· Posts 6 · Viewed 214 · Likes 4
· Posts 1 · Viewed 39
· Posts 3 · Viewed 155
· Posts 10 · Viewed 976
· Posts 63 · Viewed 5665 · Likes 4
· Posts 1 · Viewed 23
· Posts 1 · Viewed 125
· Posts 3 · Viewed 275Travel Partners
Travel Solution USA
Air Zone
Aero Nepal
Himalayan Treasures & Travels
Zen Travels
CheapAirFaresToNepal
Travel House Nepal
Nepas Travel Tours