SAJHA MOBILE
बिजुलीकाे तार भुमिगत गराई यस्तो सुन्दर बनाइदै काठमाडौं | Underground electric wires & cables
Posts 5 · Viewed 1179 · Go to Last Post
Sajhaperson
· Snapshot 0
Like · Likedby · 0
https://www.youtube.com/watch?v=h5eRdjfQ4DQ
RESPONSES :: Showing All
logan
· Snapshot 164
Like · Liked by · 0
यस्तो सुन्दर

सुन्दर्ता खोई ?

It will be coming as the work completes.

What happens if a new customer needs a line ? They have to dig and how it will impact on future distribution and road. No one has any clue on it.

just copy and paste on sajha, both hands are busy one i. one hand mouse and other on balls.
Keyser Söze
· Snapshot 195
Like · Liked by · 0
Logan bro underground garne plan vayepachi new line add garda, ani banuna parda, k k garne plan sabai garcha hola ni. Tesko detail report media le kaha bata dincha ni. Tesko lagi ta engineer ko interview lina parcha Q & A ko lagi.
logan
· Snapshot 278
Like · Liked by · 0
नेपाली कामगराई मा अहिले सँगै भबिस्यमा प्नै सुनको अन्डा दिने मुर्गाको रुपमा प्रोजेक्ट बन्ने हुनाले सोधेको हो |
गंगाबु बस पार्कमा भब्य महाल खडा भयो | तल बस पार्क अनी माथि चै महल बनाउनु पर्थ्यो | यिन्का बुद्दी एस्तै छन |
Keyser Söze
· Snapshot 324
Like · Liked by · 0
यिन्का बुद्दी एस्तै छन, पढेको छैन स्वभाबिक हो। ति बुद्दी भाका हरु सबै फरार छ।  तिनीहरू लाई के भन्नुहुन्छ? 

Last edited: 17-Feb-20 09:14 PM
Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook
View in Desktop
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 31 · Viewed 4567 · Likes 19
· Posts 7 · Viewed 321
· Posts 4 · Viewed 362
· Posts 30 · Viewed 11570 · Likes 18
· Posts 10 · Viewed 1177 · Likes 8
· Posts 9 · Viewed 1002 · Likes 4
· Posts 20 · Viewed 1433 · Likes 11
· Posts 3 · Viewed 199
· Posts 1 · Viewed 11
· Posts 1 · Viewed 85Travel Partners
Travel House Nepal
Travel Solution USA
Himalayan Treasures & Travels
Zen Travels
Nepas Travel Tours
Air Zone
CheapAirFaresToNepal
Aero Nepal