SAJHA MOBILE
That awkard moment
Posts 1 · Viewed 1716 · Go to Last Post
LANepal
· Snapshot 0
Like · Likedby · 0
हेल्लो, कोहि नेपाली ले नेपाल पैसा पथाहुदै हुनुन्छ भने सुम्पर्क गर्नु होला. म नेपाल मा तपाई को बैंक मा पैसा देपोसित गर्दिन्छु तपाई यहाँ ट्रांस्फेर गर्दिनु होला.
फोन : (२१३)-३७३-०६००
Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook
View in Desktop
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 102 · Viewed 7790 · Likes 29
· Posts 3 · Viewed 218
· Posts 6 · Viewed 308 · Likes 5
· Posts 8 · Viewed 555 · Likes 1
· Posts 5 · Viewed 556
· Posts 1 · Viewed 30
· Posts 1 · Viewed 132
· Posts 11 · Viewed 2691 · Likes 3
· Posts 95 · Viewed 18890
· Posts 1 · Viewed 105Travel Partners
Himalayan Treasures & Travels
CheapAirFaresToNepal
Aero Nepal
Nepas Travel Tours
Zen Travels
Travel House Nepal
Air Zone
Travel Solution USA