Kurakani Jobs Rooms Events Post Classifieds Login Register
SAJHA MOBILE
म मातेको रात !
Posts 2 · Viewed 674 · Go to Last Post
ujl
· Snapshot 0
Like · Likedby · 0
म मातेको रात
आफ्नै छाँयासंग झगडा गर्थे
को होस् तँ भनि प्रस्न सोध्थे
छाँया एक टक भै मलाई हेर्थ्यो
तेसपछि छाँयाले मेरो लात भेट्थ्यो

म मातेको रात
श्रीमतीसंग झगडा गर्थे
को होस् तँ भनि प्रस्न सोध्थे
ऊ एक टक भै मलाई हेर्थी
तेसपछि उसले मेरो हात भेट्थि

म मातेको रात
बाबासंग झगडा गर्थे
को होस् तँ भनि प्रस्न सोध्थे
उँहा एक टक भै मलाई हेर्नुहुन्थ्यो
तेसपछि उँहाले मेरो बोत्तल भेट्नुहुन्थ्यो

म मातेको रात
भट्टी साहुनीसंग झगडा गर्थे
को हौ तिमि भनि प्रस्न सोध्थे
उनि एक टक भै मलाई हेर्थी
तेसपछि मैले तारा देख्थे
तेसपछि मैले तारा देख्थे
RESPONSES :: Showing All
Baneko chha paharale
· Snapshot 318
Like · Liked by · 0
दमदार छ हजुर को कबिता /
Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook
View in Desktop
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 7 · Viewed 2726
· Posts 1 · Viewed 146
· Posts 3 · Viewed 539 · Likes 1
· Posts 1 · Viewed 115 · Likes 1
· Posts 1 · Viewed 88
· Posts 1 · Viewed 41
· Posts 1 · Viewed 140
· Posts 5 · Viewed 982
· Posts 1 · Viewed 33
· Posts 1 · Viewed 75