What good deed did you do today?"/>
Kurakani Jobs Rooms Events Post Classifieds Login Register
SAJHA MOBILE
What good deed did you do today?
Posts 3 · Viewed 783 · Likes 2 · Go to Last Post
nanchy
· Snapshot 0
Like · Likedby · 1
Let's all do something good today, and share our stories.

The other day I found a wallet on a bus, the bus driver wasn't around but I didn't even open it. I gave it right to her.
RESPONSES :: Showing All
NepalPsycho
· Snapshot 66
Like · Liked by · 1
नान्च्यी जी तपाईको यस्तो वाईयात पोस्ट पढ़दिए त्यो भन्दा ठुलो गुड डिद के हुन सक्छ र |
Nas
· Snapshot 171
Like · Liked by · 0
यी हाम्री न्यांचिजीको "सुतेकेरी मेडिसिन" भन्ने आर्को धागोमा मैले सोधेको प्रश्नको जवाब उहाले दिन भएँन ! तेसैले अबो देखि उहाको कुनै धागोमा सोध्न भाको प्रश्नको जवाब म पनि नदिने निर्णय लिएको छु ! शायेद येही नै मेरो पनि "गुड डीद" हुन् सक्छ !
Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook
View in Desktop
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 2 · Viewed 88
· Posts 1 · Viewed 81
· Posts 14 · Viewed 1202 · Likes 8
· Posts 5 · Viewed 503
· Posts 1 · Viewed 638
· Posts 1 · Viewed 72
· Posts 6 · Viewed 1155
· Posts 1 · Viewed 171
· Posts 93 · Viewed 62832 · Likes 54
· Posts 1 · Viewed 230