What good deed did you do today?"/>
Kurakani Jobs Rooms Events Post Classifieds Login Register
SAJHA MOBILE
What good deed did you do today?
Posts 3 · Viewed 581 · Likes 2 · Go to Last Post
nanchy
· Snapshot 0
Like · Likedby · 1
Let's all do something good today, and share our stories.

The other day I found a wallet on a bus, the bus driver wasn't around but I didn't even open it. I gave it right to her.
RESPONSES :: Showing All
NepalPsycho
· Snapshot 66
Like · Liked by · 1
नान्च्यी जी तपाईको यस्तो वाईयात पोस्ट पढ़दिए त्यो भन्दा ठुलो गुड डिद के हुन सक्छ र |
Nas
· Snapshot 171
Like · Liked by · 0
यी हाम्री न्यांचिजीको "सुतेकेरी मेडिसिन" भन्ने आर्को धागोमा मैले सोधेको प्रश्नको जवाब उहाले दिन भएँन ! तेसैले अबो देखि उहाको कुनै धागोमा सोध्न भाको प्रश्नको जवाब म पनि नदिने निर्णय लिएको छु ! शायेद येही नै मेरो पनि "गुड डीद" हुन् सक्छ !
Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook
View in Desktop
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 2 · Viewed 1117
· Posts 10 · Viewed 13190
· Posts 2 · Viewed 1148
· Posts 9 · Viewed 7439 · Likes 3
· Posts 551 · Viewed 348398 · Likes 326
· Posts 7 · Viewed 990
· Posts 2 · Viewed 532
· Posts 6 · Viewed 1769
· Posts 1 · Viewed 366
· Posts 5 · Viewed 1294 · Likes 1