What good deed did you do today?"/>
SAJHA MOBILE
What good deed did you do today?
Posts 3 · Viewed 401 · Likes 2 · Go to Last Post
nanchy
· Snapshot 0
Like · Likedby · 1
Let's all do something good today, and share our stories.

The other day I found a wallet on a bus, the bus driver wasn't around but I didn't even open it. I gave it right to her.
RESPONSES :: Showing All
NepalPsycho
· Snapshot 66
Like · Liked by · 1
नान्च्यी जी तपाईको यस्तो वाईयात पोस्ट पढ़दिए त्यो भन्दा ठुलो गुड डिद के हुन सक्छ र |
Nas
· Snapshot 171
Like · Liked by · 0
यी हाम्री न्यांचिजीको "सुतेकेरी मेडिसिन" भन्ने आर्को धागोमा मैले सोधेको प्रश्नको जवाब उहाले दिन भएँन ! तेसैले अबो देखि उहाको कुनै धागोमा सोध्न भाको प्रश्नको जवाब म पनि नदिने निर्णय लिएको छु ! शायेद येही नै मेरो पनि "गुड डीद" हुन् सक्छ !
Please log in to reply to this post

You can also log in using your Facebook
View in Desktop
What people are reading
You might like these other discussions...
· Posts 9 · Viewed 3294
· Posts 1 · Viewed 293
· Posts 11 · Viewed 1104
· Posts 1 · Viewed 244 · Likes 1
· Posts 1 · Viewed 229
· Posts 3 · Viewed 1282
· Posts 1 · Viewed 402
· Posts 1 · Viewed 245
· Posts 1 · Viewed 461
· Posts 16 · Viewed 2389 · Likes 4